Rejestracja
Tutaj jesteś: Strona głównaRodzinaTrudne tematy

Przejęcie absolutnej kontroli nad budżetem domowym, czyli przemoc ekonomiczna w małżeństwie

Przemoc ekonomiczna w małżeństwie i rodzinie. Sprawdź, jak objawia się przemoc finansowa wobec żony

Data publikacji: 24 października 2016, 03:49
Według najnowszych badań przemoc ekonomiczna w małżeństwie dotyka co szóstej Polki. Prawnicy i działacze społeczni biją na alarm, wnioskując o wprowadzenie pojęcia przemocy ekonomicznej do polskiego kodeksu karnego i ustalenie procedur pomocy ofiarom. Obecnie ta ukryta forma przemocy nie tylko umyka wszelkim aktom prawnym w Polsce, ale jest wręcz usprawiedliwiana modelem kultury obowiązującym do niedawna w Polsce, w którym mężczyzna widziany jest jako żywiciel rodziny, a role kobiety sprowadza się do opieki i zajęć domowych. Należy jednak wspomnieć, że choć problem ten w większej mierze dotyczy kobiet, mężczyźni również doświadczają tego typu przemocy.
Przemoc ekonomiczna w rodzinie - rodzinazdrowia.pl

Spis treści:

Przemoc ekonomiczna – definicja

Definicja przemocy ekonomicznej zakłada, że dorośli ludzie w związku, prowadzący wspólne gospodarstwo domowe tworzą wspólnotę finansową. Kiedy jedna z osób celowo ogranicza partnerowi dostęp do wspólnych zasobów finansowych lub utrudnia dostęp do pracy, w celu uzależnienia go od siebie, uzyskania kontroli lub wymuszenia pożądanych zachowań – mamy do czynienia z przemocą finansową. Przemoc ekonomiczna to także celowe unikanie zatrudnienia i przenoszenie odpowiedzialności za domowy budżet na żonę lub męża. Sytuacja, w której jest się zależnym finansowo od partnera jest niebezpieczna, dlatego warto wymuszać na drugiej stronie wspólne plany finansowe i starać się zabezpieczyć swoją przyszłość również na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń takich jak choroba lub śmierć męża lub żony. W takich przypadkach wskazane jest rozwiązanie spraw dotyczących spadku i dziedziczenia oraz ubezpieczenia na życie. Jeśli osoba będąca ofiarą przemocy finansowej zdecyduje się na zakończenie związku, powinna zwrócić się z prośbą o pomoc do osób najbliższych. Natomiast w dalszych krokach podjąć działania, mające na celu znalezienie zatrudnienia.

Przemoc finansowa – czy jest karana?

Domowa przemoc ekonomiczna może, ale nie musi łączyć się z innymi formami przemocy fizycznej lub psychicznej. Ze względu na niefizyczny charakter, przemoc ta jest trudna do udowodnienia, przez co wkroczenie na ścieżkę prawną może okazać się nieskuteczne, szczególnie wtedy, gdy przed rozstaniem środki partnera lub partnerki zostały odpowiednio zabezpieczone (np. przepisane na rodziców lub rodzeństwo). Kodeks karny nie definiuje przemocy ekonomicznej jako przestępstwa, dlatego penalizacja tego zjawiska jest trudna, ale nie beznadziejna. Przemoc ekonomiczna może być potraktowana jako rodzaj przemocy psychicznej objawiający się wydzielaniem pieniędzy na utrzymanie rodziny, nadzór zużycia wody, prądu czy korzystania ze środków higienicznych. W takiej sytuacji oprawca może podlec karze pozbawienia wolności na okres 3 miesięcy do 5 lat.  

Przemoc ekonomiczna wobec żony – jak ją dostrzec?

Przemoc ekonomiczna często jest bagatelizowana, niezauważana lub usprawiedliwiana tradycyjnymi rolami kulturowymi kobiety i mężczyzny w społeczeństwie. Często osoby dotknięte tą formą przemocy nie zdają sobie sprawy, że zachowanie partnera wobec „wspólnego” budżetu jest opresyjne. Przemoc taka może wyrażać się zarówno w skrupulatnym wydzielaniu pieniędzy i absolutnej kontroli domowych finansów, jak i niepłaceniu alimentów lub niełożenie na dom, np. odkładanie swojej pensji i wymuszaniu utrzymywania domu na partnerce/partnerze, a także celowe unikanie zatrudnienia. W tym ostatnim przypadku często ofiarami są mężczyźni (co również może być wywołane przez stereotypowe spojrzenie na podział ról), którzy w wyniku niechęci do podjęcia działalności zarobkowej przez partnerkę są jedynymi żywicielami rodziny – tym samym przyjmują na siebie duży ciężar psychiczny, a starając się podołać obowiązkom pracują na dwa etaty. O przemocy ekonomicznej można mówić również w aspekcie przywłaszczania środków zarobionych przez partnera lub zaciąganiu kredytów bez jego wiedzy.

Zuzanna Czerniak

Jeśli chcesz w łatwy sposób dotrzeć do artykułów o podobnej tematyce zaznacz interesujące Cię tagi na poniższej liście.
Ogólna:
Powrót
Wczytywanie odpowiedzi i komentarzy.